Konstruktion och småserietillverkning av elektronikutrustning
Mönsterkortsdesign
Programmering och databaslösningar
Tekniska analyser
och utredningar
Renovering och sanering av teknisk utrustning